Informatie & Links

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in de eerste instantie met mij. Komen we er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met mij kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij de NBVH in te dienen.

Uw klacht wordt tenslotte behandeld door de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg van het SCAG.

Privacy statement

Praktijk voor Hypnotherapie Marjon van Bokhoven werkt volgens de wettelijke eisen uit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de Privacyverklaring Praktijk voor Hypnotherapie Marjon van Bokhoven

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg.

Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.

In het digitale dossier staan uw gegevens:

naam, adres, telefoonnummer, mailadres en geboortedatum.

Verder staan er aantekeningen in van onze gesprekken en sessies.

Alleen ik heb toegang tot de digitale dossiers.

Mocht het zo zijn dat derden informatie uit uw dossier willen, dan gebeurt dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Onder derden wordt verstaan: andere behandelaars, specialist en huisarts.

De gegevens in het clie╠łntendossier blijven zoals in de wet op behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw geboortedatum
- Datum van behandeling
- Korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘consult hypnotherapie
- De kosten van het consult

De nota-gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen ik heb toegang tot deze gegevens. Dit geldt ook voor eventuele email-wisselingen.

Op de website van Marjon van Bokhoven worden de algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden. Wel kan de Praktijk de persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf invult op het contact/aanmeldformulierformulier. De praktijk kan in dat geval de persoonsgegevens verwerken zoals boven aangegeven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring of de manier waarop ik met uw gegevens om ga, dan hoor ik dat graag.

U kunt me hierover mailen.

Links:

Hieronder treft u een aantal links naar interessante video’s.

Nieuwe artikelen met betrekking tot Medische Hypnose.